Phòng Sạch Điện Tử

Các chuẩn thi công phòng sạch điện tử

  • Tiêu chuẩn ISO 14644-1
  • Tiêu chuẩn GMP
  • Tiêu chuẩn FED STD 209E
  • TCVN 8664-12:2011

Vật liệu thi công phòng sạch điện tử

  • Sàn: Sàn vinyl dẫn điện, tấm sàn SPC, sàn epoxy dẫn điện,…
  • Vách ngăn: Tấm vách ngăn kim loại, tấm vách ngăn phenolic, tấm vách ngăn thạch cao dẫn điện,…
  • Trần: Tấm trần kim loại, tấm trần thạch cao dẫn điện,…
  • Cửa: Cửa kim loại dẫn điện, cửa gỗ dẫn điện,…
  • Thiết bị: Bàn ghế, giá kệ, tủ locker,… làm bằng vật liệu dẫn điện.