Phòng sạch mỹ phẩm

Các chuẩn áp dụng cho phòng sạch mỹ phẩm

  • Tiêu chuẩn ISO 14644
  • Tiêu chuẩn GMP
  • Tiêu chuẩn FDA
  • Tiêu chuẩn cGMP

Vật liệu thi công chuyên dùng cho phòng sạch mỹ phẩm

  • Tấm panel
  • Sàn epoxy
  • Cửa panel phòng sạch
  • Hệ thống thông gió và lọc khí
  • Hệ thống chiếu sáng