Phòng sạch mỹ phẩm

Các chuẩn áp dụng cho phòng sạch mỹ phẩm

  • Tiêu chuẩn ISO 14644
  • Tiêu chuẩn GMP
  • Tiêu chuẩn FDA
  • Tiêu chuẩn cGMP